Nowe narzędzie do wstawiania georeferencyjnych obrazów rastrowych

Obsługiwane formaty: - tif + tfw - jpg + jgw Wkrótce: - geotiff Zapytaj o szczegóły.