Nowa wersja ARES Commander 2018

Najważniejsze nowe funkcje ARES Commander 2018


Rozwiązanie ARES CAD to znacznie więcej niż tylko ekonomiczna alternatywa dla drogich systemów służących do tworzenia oraz edycji rysunków DWG. Nieustanny rozwój oraz innowacyjność technologii wpływają na ciągły wzrost wydajności oraz szybkości pracy kolejnych wersji naszych programów.

 • Czytanie oraz modyfikacja plików w formacie DWG 2018

  ARES Commander umożliwia otwieranie nowego formatu DWG, dzięki czemu zapewnia pełną kompatybilność w zakresie wymiany danych

  ARES Commander pozwala na czytanie oraz modyfikację wszystkich plików rysunkowych popularnego formatu DWG, włącznie z ostatnią wersją R2018. Program umożliwia tworzenie, modyfikację i bezpośrednie zapisywanie rysunków w formacie DWG 2013-2017, jak również w każdym wcześniejszym. Dzięki temu, wszystkie nasze pliki rysunkowe mogą być dalej współdzielone z użytkownikami innych programów CAD, jak AutoCAD® czy MicroStation®. System obsługuje również inne formaty plików, takie jak DXF, DWF, DWT oraz DGN (import).

 • Paleta Zasoby w chmurze

  Połączenie ARES Commander z zasobami chmurowymi oraz ARES Kudo pozwala na synchronizację wszystkich zmian i modyfikacji

  Paleta ‘Zasoby w chmurze’, w połączeniu z funkcjonalnością ARES Kudo, wprowadza do ARES Commander elastyczność i sprawność systemów chmurowych. Paleta pokazuje pliki przechowywane w podłączonych zasobach chmurowych, takich jak Google Drive®, Dropbox® lub Box®. System pozwala na lokalną pracę nad rysunkiem, lecz dzięki automatycznej synchronizacji zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany w chmurze. Można na przykład rozpocząć pracę nad projektem na jednym komputerze, kontynuować na innym, a następnie sprawdzić poprawność na miejscu budowy za pomocą ARES Touch.

 • ARES Kudo - system CAD w chmurze

  Pełny dostęp do wszystkich rysunków DWG w trybie online, w dowolnym miejscu, bez instalowania czegokolwiek

  Kliknięcie na otrzymany link URL z udostępnionym rysunkiem powoduje uruchomienie przez ARES KUDO sesji przeglądarki internetowej. Funkcjonalność systemu umożliwia przeglądanie oraz udostępnianie rysunków, a także edycję w trybie online. Nie trzeba niczego instalować ani aktualizować, wystarczy uruchomić program na dowolnym komputerze i zalogować się do swojego konta.

 • Udostępnianie linków - tylko do odczytu

  ARES Kudo umożliwia utworzenie linku URL pozwalającego na przeglądanie zmian wprowadzonych w projekcie z użyciem przeglądarki internetowej

  Za pomocą tej funkcjonalności można włączać lub wyłączać dostęp online umożliwiający przeglądanie rysunku. Osoby korzystające z udostępnionego linku nie ponoszą żadnych opłat, nie muszą również instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Link jest cały czas aktywny, dzięki czemu wszelkie zmiany wprowadzone do rysunku są aktualizowane na bieżąco. Link można wyłączyć w każdej chwili, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba.

 • Zmiana punktu bazowego bloku rysunkowego

  Możliwość zmiany punktu bazowego bloku bez konieczności rozbijania lub modyfikacji bloku

  Nowe polecenie ZMIENPUNKTBAZOWY znacząco ułatwia modyfikację punktów wstawiania bloków rysunkowych. Nowy punkt bazowy zostanie zastosowany do wybranego bloku, jak również do wszystkich istniejących oraz wstawianych w przyszłości bloków tego typu. Taka funkcjonalność pozwala na unikanie kłopotliwego rozbijania, ponownego tworzenia, oraz zamiany podmiany bloków wymagających edycji.

 • Menedżer atrybutów bloku

  Przejrzyste okno dialogowe do przeglądania oraz edycji atrybutów bloków

  Nowy ‘Menedżer atrybutów bloku’ w intuicyjny sposób umożliwia zmianę definicji istniejących boków. Przejrzyste okno dialogowe pozwala określić widoczność atrybutu, zmienić kolejność wyświetlania, zmodyfikować tekst zapytania pojawiającego się podczas wstawiania bloku, edytować wartość domyślną, oraz ustawiać wiele innych parametrów związanych z definicjami atrybutów bloków.

 • Usprawniona edycja podstawowych brył 3D

  Poręczny sposób modyfikacji brył 3D z wykorzystaniem uchwytów obiektów oraz palety ‘Właściwości’

  Po wybraniu jednej z podstawowych bryły 3D, takiej jak sześcian czy walec, pojawiają się nowe uchwyty pozwalające na bezpośrednią modyfikację wymiarów bryły. Można również określić kierunek zmiany za pomocą myszy, a następnie wprowadzić żądaną wartość w polu szybkiego wprowadzania umieszczonym obok wskaźnika. Inną możliwością zmiany kształtu oraz wymiarów bryły jest edycja wartości widocznych w palecie ‘Właściwości’.

 • Dynamiczny układ współrzędnych (DUW)

  Włączenie systemu dynamicznego układu współrzędnych umożliwia automatyczne dopasowanie układu współrzędnych do aktualnie edytowanej powierzchni

  Dynamiczny układ współrzędnych (DUW) można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku interfejsu, albo za pomocą klawisza F6. Kiedy DUW jest aktywny, ustawienia układu współrzędnych zmieniają się automatycznie podczas przesuwania kursora przez poszczególne powierzchnie obiektów.

 • Helisa 2D oraz 3D

  Tworzenie spiral 2D oraz helis w przestrzeni 3D

  Polecenie HELISA służy do rysowania obiektów odwzorowujących spirale (2D) oraz helisy (3D). Utworzona w ten sposób helisa może być później wykorzystana podczas wyciągania po ścieżce, do tworzenia złożonych kształtów, takich jak gwinty, spiralne schody oraz podjazdy.

 • Formuły i funkcje w tabelach, oraz eksport do MS Excel

  Wstawianie formuł w komórkach tabeli bez wychodzenia z rysunku, lepsza wymiana danych z Microsoft Excel® dzięki funkcjonalności import/eksport

  Wybranie tabeli do edycji powoduje pojawienie się na wstążce programu specjalnej zakładki kontekstowej, pozwalającej na wstawianie równań oraz takich funkcji jak suma lub wartość średnia wybranej kolumny. Polecenie WKLEJSPECJALNIE umożliwia wstawienie tabeli z Excela, a użycie funkcji EKSPORTTABELI pozwala na eksport tabeli umieszczonej w rysunku do pliku .csv, który można edytować za pomocą MS Excel, lub innego programu.

 • Komentarze w postaci odnośników wielokrotnych

  Odnośniki wielokrotne umożliwiają opisywanie rysunku za pomocą jednego tekstu przypisanego do wielu obiektów z użyciem liniii ze strzałkami

  Odnośniki wielokrotne pozwalają na unikanie umieszczania w rysunku powtarzających się opisów. Ten sam tekst można przypisać za pomocą strzałek do wielu elementów. Polecenie ODNOSNIKWIELOKROTNY jest powiązane z funkcją STYLODNOSNIKAWIELOKROTNEGO, umożliwiającą tworzenie i zarządzanie stylami odnośników wielokrotnych. Dzięki temu znacznie łatwiej można utrzymać spójność opisów we wszystkich rysunkach.

 • Usprawnienie podstawowych funkcji

  Przesuwanie obiektów przy użyciu strzałek, kopiowanie elementów na aktywną warstwę oraz wstawianie zawartości schowka na aktywną warstwę

  Po wskazaniu obiektów można przesuwać je za pomocą klawiszy strzałek umieszczonych na klawiaturze. Wartość inkrementalnego przesunięcia odpowiadająca jednemu przyciśnięciu klawisza można ustawiać w opcjach programu. Nowa funkcjonalność w interaktywny sposób ułatwia prawidłowe pozycjonowanie obiektów w rysunku.

  Podczas korzystania z polecenia KOPIUJ, pojawia się nowa opcja wstawiania kopiowanych obiektów bezpośrednio na aktywnej warstwie, zamiast na warstwie oryginalnej. Podobnie w przypadku polecenia WSTAW, zawartość schowka możne być umieszczona na aktywnej warstwie.Inne nowe polecenia dostępne w nowej wersji programu ARES Commander 2018: • INTERFEJS UZYTKOWNIKA TRYB

  Umożliwia przełączanie pomiędzy domyślnym ciemnym interfejsem użytkownika (czarne menu oraz wstążka) na jasny interfejs stosowany w poprzednich wersjach programu (menu oraz wstążka w kolorze szarym). Funkcja jest połączona ze zmienną systemową _COLORTHEME

 • EDYCJA ODNOSNIKA WIELOKROTNEGO

  Polecenie pozwala na edycję istniejącego odnośnika wielokrotnego poprzez dodanie do jednego opisu kolejnych linii wskazujących ze strzałkami, lub też usunięcie niepotrzebnych linii.


Pliki można pobrać tutaj.

Obejrzyj film.