ARES Kudo Cloud CAD logo white 330x100

Chmurowe rozwiązanie CAD do obsługi rysunków DWG

Tworzenie i modyfikacja plików DWG bezpośrednio w przeglądarce internetowej

Jak system CAD online usprawnia obsługę plików DWG?

5 podstawowych zastosowań systemu chmurowego ARES Kudo: praca w biurze domowym, częste podróże, zarządzanie projektem, rozproszone zespoły robocze, bezpieczne udostępnianie projektów osobom spoza zespołu.

Zobacz zalety stosowania systemu chmurowego:

Możliwość pracy w biurze lub poza nim – bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej

+ Bezpieczny zdalny dostęp do plików projektowych DWG

+ Synchronizacja plików między użytkownikami i urządzeniami oraz nowoczesne narzędzia wspierające pracę zespołową

Najbardziej efektywne rozwiązanie chmurowe CAD do przeglądania, udostępniania oraz edycji rysunków DWG.

ARES Kudo zapewnia swobodny dostęp do rysunków DWG z dowolnego urządzenia. Nie trzeba instalować żadnych aplikacji ani wtyczek, ponieważ ARES Kudo działa w środowisku przeglądarki internetowej. Dzięki temu wszystkie zasoby projektowe oraz pliki CAD dostępne są w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie.

System działa w środowisku wszystkich znanych nowoczesnych przeglądarek internetowych:

kudo platform

Twoje rysunki DWG masz zawsze przy sobie

ARES Kudo pełni rolę centrum przechowywania i udostępniania rysunków w postaci plików DWG, jak również DXF oraz DWT. Zamiast wprowadzania kolejnego serwisu chmurowego, umożliwiamy podłączenie wszystkich znanych serwisów chmurowych, z których zapewne już korzystasz. Zakres obsługiwanych serwisów obejmuje ogólnodostępne platformy jak Box®, Dropbox®, Google Drive®, a także branżowe systemy chmurowe takie jak Onshape®, czy Trimble® Connect. ARES Kudo umożliwia równoczesne podłączenie wszystkich wymienionych serwisów, oraz przeglądanie lub przeszukiwanie znajdujących się w nich zasobów. Nie trzeba niczego instalować ani niczego aktualizować, wystarczy wpisać adres strony kudo.graebert.com w dowolnej przeglądarce internetowej. Możliwość korzystania z ARES Kudo na dowolnym urządzeniu znacząco ułatwia przeglądanie, udostępnianie, a nawet edycję rysunków.

ARES Kudo wprowadza do ARES Commander oraz ARES Touch elastyczność oraz sprawność systemów chmurowych.

Nasze rozwiązanie chmurowe jest w pełni zintegrowane z podstawowym programem ARES Commander, działającym na komputerach, oraz z aplikacją mobilną ARES Touch, użytkowaną na tabletach i smartfonach. Integralne połączenie tych trzech platform – desktopowej, mobilnej i chmurowej – jest podstawą unikalnej koncepcji 'ARES Trinity of CAD’, umożliwiającej znaczne przyspieszenie pracy oraz usprawnienie procesu wymiany danych.
  • Sprawny przepływ danych pomiędzy użytkownikami oraz urządzeniami Rysunki przechowywane w serwisach chmurowych połączonych z ARES Kudo mogą być modyfikowane lokalnie za pomocą ARES Commander lub ARES Touch. Wszystkie wprowadzone w ten sposób zmiany zostaną przeniesione do chmury, dzięki automatycznej synchronizacji wykonywanej podczas każdorazowego zapisu. Można na przykład rozpocząć pracę w ARES Commander, następnie za pomocą ARES Touch dodać komentarze z miejsca budowy, które dzięki natychmiastowej aktualizacji zostaną przekazane kolegom w biurze, korzystającym z ARES Commander.
  • Łatwe udostępnianie projektów za pomocą linków URL ARES Kudo znacząco usprawnia współpracę z naszymi klientami oraz partnerami. Umożliwia stworzenie linku 'tylko do odczytu’, pozwalającego na oglądanie projektu innym osobom, bez uprawnień do jego modyfikacji. Nie trzeba niczego instalować, nie trzeba za nic płacić, ani niczego aktualizować. Wystarczy kliknąć na przesłany link, aby zobaczyć rysunek DWG w przeglądarce internetowej. Przesyłanie takich linków 'tylko do odczytu’ jest doskonałym sposobem udostępniania projektów – na przykład – w celu uzyskania zatwierdzenia. Udostępniony link jest aktualizowany na bieżąco podczas zapisywania wprowadzanych zmian, dzięki czemu stanowi jedno podstawowe źródło danych dla wspólnie realizowanego projektu. Przepływ danych i informacji z użyciem ARES Kudo został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczać powstające błędy oraz nieporozumienia. Autor projektu może w dowolnej chwili wyłączyć udostępniony wcześniej link, dzięki czemu jest w stanie kontrolować dostęp do swoich plików.
  • Tworzenie i modyfikacja rysunków DWG w chmurze ARES Kudo jest jednym z elementów pakietu rozwiązań 'ARES Trinity of CAD’, oferowanego w ramach subskrypcji dołączanej do ARES Commander. W chwili obecnej subskrybenci mają dostęp do funkcji ARES Kudo służących do przeglądania oraz udostępniania rysunków. Funkcje edycyjne programu będą stopniowo wprowadzane w kolejnych wersjach publikowanych w pierwszej połowie 2018 r. Użytkownicy posiadający aktywną subskrypcję mogą już teraz uzyskać dostęp do funkcji edycyjnych przez przystąpienie do programu Beta.
Celem stawianym przed ARES Kudo jest likwidacja wszelkich kompromisów w zakresie tworzenia oraz modyfikacji rysunków DWG na platformie chmurowej. Zakres funkcji edycyjnych obejmuje większość poleceń CAD używanych w ARES Commander podczas pracy w przestrzeni 2D. Nawet jeśli, realizacja głównej części projektu nadal będzie wykonywana z użyciem głównego komputera wyposażonego w ARES Commander, to ARES Kudo będzie stanowił doskonałe uzupełnienie, oraz wsparcie podczas pracy na innych, okazjonalnie używanych komputerach.

Platforma chmurowa – online CAD – dla programistów oraz producentów aplikacji

Zestaw API systemu 'ARES Trinity’ obsługuje C++, LISP, DCL oraz Qt, dostępne na wszystkich trzech platformach: ARES Commander (Windows, Mac, Linux), ARES Touch (Android, iOS), oraz ARES Kudo (chmura). Dzięki temu, programiści mają możliwość wybrania łatwej ścieżki migracji kodu istniejących aplikacji opracowanych z myślą o Windows, do nowego środowiska chmurowego oraz mobilnego. Dobrana przez Graebert konfiguracja API oferuje swoim partnerom bardzo elastyczne i niedrogie środowisko programistyczne, obsługujące ten sam zestaw kluczowych funkcji na różnych platformach systemowych. ARES Kudo obsługuje dodatkowo jeszcze inne elementy interfejsu programistycznego jak Java Script oraz WT, które mogą być szczególnie interesujące dla firm tworzących od podstaw nowe rozwiązania dedykowane na platformę chmurową.